رکود بی سابقه در صنعت هنر و گرافیک

رکود بی سابقه در صنعت هنر و گرافیک

همانطور که مستحضر هستید روزهای سختی پشت سر گذاشته می شود و این مورد نه تنها ایران بلکه در سراسر جهان با توجه موضوع ویروس کرونا به چشم می خورد . کسب و کار ها با رکورد بسیار زیاد مواجه هستند و مشکلات زیادی صاحبان مشاغل به وجود آورده است .

ادامه خواندن رکود بی سابقه در صنعت هنر و گرافیک

آماده اید تا دوره طراحی گرافیک بیاموزید؟

آماده اید تا دوره طراحی گرافیک بیاموزید؟

برای اینکه دوره گرافیک دو بعدی رو شروع کنیم شما را برای پیش زمینه هایی آماده سازیم که بسیاری از آن قافل هستند .

ادامه خواندن آماده اید تا دوره طراحی گرافیک بیاموزید؟